تامین مالی

تامین مالی

تأمین مالی، مولفه‌ حیاتی و اصلی هر کسب و کار یا پروژه است، زیرا سرمایه لازم برای شروع، رشد و حفظ عملیات اجرایی هر کسب و کار را فراهم می‌کند. فرایند تأمین مالی شامل شناسایی و تأمین وجوه مور نیاز از منابع مختلف از جمله بدهی، سهام و  سرمایه گذاری جمعی است.

یکی از اهداف اصلی برنامه تأمین مالی، اطمینان از دسترسی به منابع لازم برای موفقیت کسب و کار یا پروژه است. این نه تنها سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای شروع پروژه، بلکه تأمین منابع مالی برای پشتیبانی از رشد و گسترش فعالیت را در بر می گیرد.

زمان بندی دقیق، دوره مناسب و ارتباطات مؤثر با سرمایه‌گذاران و بانک‌ها و به کارگیری متخصصان با تجربه، عوامل کلیدی در تأمین مالی موفق هستند. از این رو ضروری است کسب و کارها  با انتخاب رویکرد مناسب، به منابع لازم برای دستیابی به هدف خود دست یابند تا در بازار رقابتی رشد کنند.

روش‌های تأمین مالی

روش‌های متنوعی برای تـامین مالی  وجود دارد و کسب‌وکارها می‌توانند با توجه به ویژگی های پروژه خود  از آن‌ها استفاده کنند. اما می توان این روش ها را به دو دسته کلی، تامین مالی از طریق بدهی یا استقراض و تامین مالی از طریق سرمایه طبقه بندی کرد.

  1. تـامین مـالی از طریق بدهی
  • وام
  • اوراق بدهی مثل اوراق مشارکت، انواع صکوک، اسناد خزانه

۲- تامیـــن مالــی از طریق سرمایه

  • عرضه اولیه سهام در  بورس
  • افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی یا عرضه ثانویه

انتخاب هرکدام از روش های تامین مالی به ویژگی های پروژه یا کسب کار از جمله بازده طرح، مقدار منابع مورد نیاز، طول دوره، شرایط مالی کسب و کار و شرایط بازار دارد و مشاور مالی شما می تواند بهترین گزینه تامین مالی را از میان روش های یادشده انتخاب و برای اجرا به شما پیشنهاد دهد. تجربه طولانی فعالیت من در حوزه بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری و اجرای موفق ده ها برنامه بزرگ تامین مالی، به شما کمک می کند به بهترین و کم هزینه ترین روش تام مالی دست پیدا کنید.