توسعه کسب و کار و ادغام

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار و ادغام و تملیک(M&A) دو حوزه جداگانه اما مرتبط در استراتژی شرکتی هستند.

ادغام و تملیک به فرآیند ترکیب دو یا چند شرکت به یک شرکت از طریق ادغام یا تملیک اشاره دارد. M&A می‌تواند برای دستیابی به اهداف استراتژیک مختلفی مانند گسترش به بازارهای جدید، دسترسی به فناوری‌ها و مالکیت فکری جدید، دستیابی به صرفه ناشی از مقیاس و یا حذف رقبا استفاده شود و می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله ادغام، تملیک، مشارکت یا فروش شرکت‌ها انجام شود.

در مقابل، توسعه کسب و کار، به عملیات رشد و گسترش کسب و کار موجود یک شرکت توجه دارد. این موضوع می‌تواند شامل توسعه محصولات یا خدمات جدید، دسترسی به بازارهای جدید یا مشارکت های استراتژیک با شرکت‌های دیگر باشد. توسعه کسب و کار معمولاً تحت استراتژی رشد یک شرکت قرار می‌گیرد و می‌تواند برای دستیابی به اهداف مختلفی مانند افزایش درآمد، بهبود سودآوری و یا افزایش شناخت برند استفاده شود.

به طور خلاصه، M&A و توسعه کسب و کار هر دو، حوزه مهم در استراتژی شرکتی هستند که برای دستیابی به اهداف مختلف استفاده می‌شوند. در حالی که M&A بر روی ترکیب دو یا چند شرکت به یک شرکت تمرکز دارد، توسعه کسب و کار بر روی رشد و گسترش عملیات موجود یک شرکت تمرکز دارد. یادآوری می شود، هر دو حوزه نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای دقیق برای دستیابی به موفقیت هستند.