راهبری شرکتی

راهبری شرکتی

راهبری شرکتی( حاکمیت شرکتی) به سیستمی از روابط، ساختارها و فرآیندها گفته می‌شود که برای کنترل و مدیریت یک شرکت به کار می‌رود. راهبری شرکتی در پی ایجاد توازن بین منافع ذینفعان مختلف شرکت از جمله سهامداران، مدیران، مشتریان، تأمین‌کنندگان، قرض دهندگان، دولت و جامعه است. هدف راهبری شرکتی، اطمینان از عملکرد اخلاقی و مؤثر شرکت است در حالی که منافع بلندمدت سهامداران را تضمین می‌کند.

سازمان همکاری های اقتصادی، اصول راهبری شرکتی را در ۱۲ بند خلاصه کرده است که موارد مهم آن به شرح زیر است. هدف کلان این اصول هم کمک به سیاست‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب‌های مقرراتی و نهادی با هدف حمایت از کارایی اقتصادی، رشد پایدار و ثبات مالی است:

  • ایجاد زیربنای لازم برای اجرای راهبری شرکتی موثر
  • حمایت از حقوق سهامداران
  • رفتار یکسان با کلیه سهامداران
  • توجه به نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی
  • شفافیت و افشای اطلاعات
  • تعیین مسئولیت‌های هیئت‌مدیره

امروزه با فراگیر شدن موضوعات مهمی چون جدایی مالکیت از مدیریت، مشکلات نمایندگی شامل تضاد منافع میام مدیران و مالکان، رسوایی‌های مالی، ورشکستگی و زیان سرمایه‌گذاران، گسترش تصاحب و ادغام، الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و حساسیت آحاد جامعه به مسئولیت های اجتماعی، اهمیت موضوع راهبری شرکتی دو چندان شده است و شرکت های بسیاری به دنبال پیدا سازی ساختارهای کارآمد راهبری شرکتی هستند. تجربه کاربردی من در این حوزه از جمله عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف و برگزاری دوره های آموزشی مختلف، فرصت مناسبی است که می تواند در اختیار شما قرار بگیرد و استقرار ساختارهای راهبری شرکتی و دستیابی به اهداف آن را با هزینه و زمان کمتری امکان پذیر کند.