همایش ها

همایش ها

بازدید از مجموعه سیتی سنتر اصفهان

در این بازدید کوتاه از مجموعه اداری، تجاری و فرهنگی سیتی سنتر اصفهان، در مورد فعالیت های این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی و کارکردهای فرهنگی مجموعه صحبت کوتاهی داشتم.

ادامه...
همایش ها

تامین مالی پروژه های نفتی

در این سخنرانی که در همایش تامین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی روز یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ در دانشگاه الزهرا(س)، ارایه شد، روش تامین مالی پروژه های توسعه میدان نفتی از طریق صندوق پروژه توضیح داده می شود.

ادامه...
همایش ها

بازدید از روزنامه آسیا

در بازدید از روزنامه آسیا در مورد نقش جدید اتاق بازرگانی در فضای تصمیم گیری اقتصاد و همچنین چشم اندازهای اقتصاد کشور پس از رفع تحریم های اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

ادامه...