euro, banknotes, money-2991837.jpg

آزادسازی کارمزدها و مقررات زدایی

موضوع آزادسازی کارمزد معاملات اوراق بهادار و حذف کارمزد پایه، موضوعی است که این روزها به بحث جاری فعالان بازار سرمایه تبدیل شده و اظهارنظرهای گوناگونی له و علیه آن در رسانه‌ها مطرح شده است. در این نوشتار، برای درک بهتر موضوع و همچنین آشنایی با اثرات جانبی این سیاست و پیامدهای آن، مروری به […]

آزادسازی کارمزدها و مقررات زدایی بیشتر بخوانید »