عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام در عرضه­ های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه­ مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه ­های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال­های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت­ های نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری از میان شرکت­ های واگذارشده دولتی مشمول ­اصل 44 قانون اساسی و شرکت­ های غیر دولتی انتخاب شده‌اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده­ های تابلویی استفاده شده است. یافته ­های تحقیق نشان می‌دهد اگرچه عرضه­ های اولیه درایران مطابق با یافته‌ مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه­ مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده­ است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس‌های درحال توسعه و حتی بورس‌های توسعه‌ یافته جز کمترین‌ها است. متوسط بازده  کوتاه‌مدت شرکت‌های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت­ های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه‌های اولیه شرکت­ های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی در شرکت ­های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت­ های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E  و ارزش­ ریالی­ معامله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه ­مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبت P/E  به عنوان مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت‌های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت‌های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده‌اند. یافته­ های تحقیق همچنین پیش­بینی نظریه­ های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می­ دهد.

واژه ­های کلیدی: عرضه اولیه، بازده کوتاه­ مدت و بلندمدت غیرعادی، نظریه عدم تقارن اطلاعات، شرکت های واگذارشده دولتی و خصوصی
طبقه بندی موضوعی: G32

مقدمه

نقش و اهمیت عرضه­ های عمومی اولیه[1] در بازارهای مالی در طول زمان تغییر کرده است و امروزه این فرآیند، نقشی تعیین ­کننده در تخصیص سرمایه جدید در بازار سرمایه ایفا می‌کند. (یو و همکاران، 2010). در ایران نیز رشد و توسعه بازار سرمایه و الزامات تعیین‌شده توسط قانون اصل44 برای واگذاری سهام شرکت­ های ­دولتی از طریق بورس، توجه به این مهم و انجام اصلاحات لازم در حیطه این بازار را به موضوعی ضروری تبدیل کرده است.

امروزه شرکت­ هایی که به وسیله دولت­ ها کنترل می­ شوند و مالکیت دولتی دارند، اغلب به عنوان موضوعی سیاسی در نظر گرفته می­ شوند و بنابراین برای سرمایه ­گذاران به عنوان رویدادی مطلوب برای سرمایه­ گذاری در نظر گرفته نمی­ شوند (ماریستی و سابرامانیام[2]،2010). بیاس و پروتی[3] (2002) استدلال کردند که دولت­ ها ممکن است تعمدا سهام عرضه­ های اولیه خود را از طریق ببرنامه های خصوصی­ سازی کم­تر از ارزش ذاتی قیمت­ گذاری کنند تا محبوبیت بیش­تری از طریق کسب کنند. در یک بررسی دقیق­تر، دونتر و مالاتستا[4] (2005) به این نتیجه رسیدند که قیمت ­گذاری کم­تر از واقع[5] در خصوصی­ سازی دولتی، بیش­تر مشهود است. در ادبیات مالی، شکل­ گیری بازده­ های  سهام عرضه­ های اولیه به قیمت­ گذاری کم­تر از واقع این سهام نسبت داده می­ شود. پدیده قیمت گذاری کم­تر از واقع سهام عرضه­ های اولیه پدیده­ای جهان­شمول بوده و در بورس اوراق بهادار اکثر کشورها مستند شده است (لاگران و ریتر[6]،1994). برخلاف ماهیت جهان شمول پدیده قیمت­ گذاری کم­تر از واقع وبه تبع آن بازده کوتاه­ مدت مثبت، پدیده عملکرد منفی بلندمدت سهام عرضه­ های اولیه در همه بازارهای سرمایه تایید نشده وشواهد ضدونقیضی گزارش شده است (آگاتی و همکاران[7]، 2012).

به دلیل اهمیت این موضوع و شرایط حال حاضر اقتصاد کشور که روند واگذاری شرکت­ های دولتی مشمول اصل 44 به بورس اوراق بهادار سرعت دو چندانی یافته است و دولت در ماه­ های آینده با حجم وسیعی از برنامه ­های خصوصی­ سازی شرکت­ های دولتی مواجه است، محققین درصددند که آیا شرکت­ های­ واگذار شده مشمول اصل 44 در کوتاه­ مدت همانند سایر شرکت­ه ای خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بازده بیش­تر از بازده پرتفوی بازار ایجاد می­ کنند و در صورت مثبت بودن، آیا عوامل تاثیرگذار بر بازدهی کوتاه­ مدت شرکت­ های واگذار شده مشمول اصل 44 با سایر شرکت­ های خصوصی متفاوت است؟ سوال بعدی این تحقیق آن است که آیا شرکت­ های واگذار شده مشمول اصل 44 در بلند­مدت همانند شرکت­ های خصوصی در بورس­ اوراق بهادار تهران بازده کم­تر از بازده پرتفوی بازار ایجاد می­ کنند و در این صورت آیا عوامل تاثیرگذار بر بازدهی بلند­مدت شرکت­ های واگذار شده مشمول اصل 44 با سایر شرکت­ های خصوصی متفاوت است؟


[1].  Initial Public Offering

[2] . Marisetty and Subrahmanyam                                                

[3].  Biais and Perotti

[4].  Dewenter and Malatesta

[5].  Underpricing

[6] . Lougran and Ritter

[7] . Agati et al

  • صابرخداپرستی[1] ، غلامرضا زمانیان[2] ، علی سنگینیان[3]

[1] . دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان  (saberkhodaparasti@yahoo.com)

[2] . استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (zamanian@eco.usb.ac.ir)

[3] . مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امین ( sanginian@gmail.com)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *